LOGOEEEC.JPG

PARASITOLOGIA

DICIEMBRE 2019

C159

 

 

PARAMETROS ANALITICOS

FAMILIA

 Strongylidae

GENERO

 Strongyloides

ESPECIE

 stercoralis

FASE EVOLUTIVA

 Larva

TRATAMIENTO

 Albendazol Ivermectina Tiabendazol

PRONOSTICO

 Reservado Malo

  

#

FAMILIA

GENERO

ESPECIE

FASE EVOLUTIVA

%

#

Strongylidae

Strongyloides

stercoralis

Larva

94.8%

#

Ancylostomatidae

Ancylostoma

duodenale

Larva

1.7%

#

Ancylostomatidae

Necator

americanus

Larva

1.7%

#

Ascarididae

Ascaris

lumbricoides

Larva

1.7%

#

Prontuario de Parasitologia < >

strongyloides.jpg

.

PARASITOTK.2019.JPG