LOGOEEEC.JPG

PARASITOLOGIA

OCTUBRE 2019

C157

 

C157.GL.JPG

Giardia

lambia

Quiste

98%

Chilomastix

mesnili

Quiste

1%

Strongyloides

stercoralis

Huevo

1%

PARAMETROS ANALITICOS

FAMILIA

 Hexamitidae

GENERO

 Giardia

ESPECIE

 lambia intestinalis duodenalis

FASE EVOLUTIVA

 Quiste

TRATAMIENTO

 Metronidazol Albendazol Nitazoxanida

PRONOSTICO

 Favorable

  

Prontuario de Parasitologia < >

.

PARASITOTK.2019.JPG

Enter supporting content here